Výbor

› řádně zvolený výbor na Výroční valné hromadě dne 14. 12. 2019 ‹

Výborové schůze probíhají celoročně každý 1. pátek v měsíci od 18 hodin v hasičské zbrojnici (pokud nebude předem stanoveno jinak). Této schůze by se měli zúčastňovat minimálně všichni zvolení členové výboru (viz. níže). Vede se evidence docházky jednotlivých činitelů.

STAROSTA +

KRONIKÁŘ

PETR MÁLEK

tel.: +420 731 105 879

e-mail: malek121@seznam.cz

NÁMĚSTEK STAROSTY

(+ správce web. stránek)

TOMÁŠ VALENTA

tel.: + 420 602 570 112

e-mail: tom.valt@seznam.cz

NÁMĚSTEK STAROSTY

ADAM TOPOL

tel.: +420 602 133 798

e-mail: adam@rpg.cz

VELITEL + VEDOUCÍ SPORTOVNÍHO ODDÍLU

MARTIN PROCHÁZKA ml.

tel.: + 420 720 105 956


ZÁSTUPCE VELITELE

JAN PROCHÁZKA

tel.: + 420 604 710 376

JEDNATEL

MARIE PROCHÁZKOVÁ st.

tel.: +420 728 216 018


REVIZOR ÚČTU

JAROSLAV KOSINA

HOSPODÁŘ

GABRIELA VONDRYSOVÁ

tel.: +420 737 344 355

e-mail: vondrysova.g@seznam.cz

VEDOUCÍ KOLEKTIVU MH

BOHUMIL KLEČKA

REFERENTKA ŽEN

HANA KOSINOVÁ

e-mail: kokosinova@seznam.cz

STROJNÍK

JAN PROCHÁZKA

STROJNÍK

KAREL KLEČKA

ČLEN VÝBORU

IVETA KUBEROVÁ

ČLEN VÝBORU

JANA VÁVROVÁ

ČLEN VÝBORU

VÁCLAVA ČUCHALOVÁ

správce stránek: Tomáš Valenta
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!