Výbor
› řádně zvolený výbor na Výroční valné hromadě dne 12. 12. 2014 ‹

Výborové schůze probíhají celoročně každý 1. pátek v měsíci od 18 hodin v hasičské zbrojnici (pokud nebude předem stanoveno jinak). Této schůze by se měli zúčastňovat minimálně všichni zvolení členové výboru (viz. níže). Vede se evidence docházky jednotlivých činitelů.

STAROSTA +

KRONIKÁŘ

PETR MÁLEK

tel.: +420 731 105 879

e-mail: malek121@seznam.cz

NÁMĚSTEK STAROSTY + VEDOUCÍ MLÁDEŽE

TOMÁŠ VALENTA

tel.: + 420 602 570 112

e-mail: tom.valt@seznam.cz

NÁMĚSTEK STAROSTY

ADAM TOPOL

tel.: +420 602 133 798

e-mail: adam@rpg.cz

VELITEL

MIROSLAV HURT

tel.: +420 607 504 981

e-mail: mr.hurt@seznam.cz

ZÁSTUPCE VELITELE

MARTIN PROCHÁZKA ml.

tel.: + 420 720 105 956

JEDNATEL

(+ správce webu)

ZDENĚK SANDHOLZ ml.

tel.: +420 724 410 242

e-mail: z.sandholz@outlook.cz

PŘEDSEDA KONTROLNÍ REVIZNÍ KOMISE

(+ člen skupiny Jánošík)

JAROSLAV KOSINA

ČLEN KONTROLNÍ REVIZNÍ KOMISE

(+ kapelník skupiny Jánošík)

KAREL KÁCOVSKÝ

tel. +420 602 105 533

e-mail: kkk-ndt@seznam.cz

REVIZOR ÚČTU

VÁCLAVA ČUCHALOVÁ

HOSPODÁŘ

GABRIELA VONDRYSOVÁ

tel.: +420 737 344 355

e-mail: vondrysova.g@seznam.cz

VEDOUCÍ MLÁDEŽE

MARIE PROCHÁZKOVÁ st.

REFERENTKA ŽEN

HANA KOSINOVÁ

e-mail: kokosinova@seznam.cz

STROJNÍK

JAN PROCHÁZKA

STROJNÍK

JAN HOLEC

ČLEN VÝBORU

IVETA KUBEROVÁ

ČLEN VÝBORU

JANA VÁVROVÁ

ČLEN VÝBORU

JITKA HURTOVÁ

ČLEN VÝBORU

LUKÁŠ KOPECKÝ