Plán akcí

Blízké i vzdálené sportovní a kulturní akce a další hasičské aktivity, které je možno plnit v tomto roce ..

DUBEN 2021

sběr železného šrotu - připravuje se

brigáda a úklid hasičárny - připravuje se

KVĚTEN 2021

brigáda na cvičišti - připravuje se

ČERVEN 2021

námětové cvičení jednotky požární ochrany - připravuje se