SDH CÍRKVICE
" Staň se i ty dobrovolným hasičem "

V pátek dne 7. 12. 2018 od 18 hodin proběhne v sálu Kulturního domu 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

TÍMTO JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI.

VYBĚR ČLENSKÝCH POPLATKŮ

(probíhá od teď do 15. 12. 2018)

 • dospělí: Kč 200,-
 • děti: Kč 100,-

Členský poplatek můžete zaplatit buď:

 1. HOTOVĚ - Gábině Vondrysové nebo Marii Procházkové
 2. PŘEVODEM NA ÚČET: 171993684/0300
 3. při konání VVH (viz. pozvánka výše)
 4. při pravidelných schůzkách Výkonného výboru, které se konají každý první pátek v měsíci

POZN.: Nebude-li poplatek zaplacen včas, porušují členové zásady členství SH ČMS a jejich členství může zaniknout.

POVINNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLAŠOVACÍ A EVIDENČNÍ KARTIČKY ČLENA SH ČMS

(probíhá od teď do konce roku 2018)

DŮVOD VYPLNĚNÍ: Nový zákon EU 2016/679 o ochraně osobních údajů

VYPLNĚNÉ KARTIČKY, které jste dostali do svých schránek, můžete odevzdat buď Gábině Vondrysové nebo Marii Procházkové (osobně nebo do poštovní schránky) nebo na Výroční valné hromadě (viz. pozvánka výše).

SBÍRKA TOMBOLY NA HASIČSKÝ PLES

(probíhá od teď do 6. 1. 2019 ... ples se koná 19. 1. 2019)

 • V Jakubě můžete nosit tombolu Gábině Vondrysové (mob. 737 344 355) ve dnech pondělí nebo středa od 18:00 do 19:00 hod.
 • V Církvici můžete nosit tombolu Marii Procházkové na Obecní úřad.

POZN.: Pokud si nebudete vědět rady s výběrem vhodné ceny, můžete přinést finanční hotovost (dle Vašeho zvážení). Z vybraných peněz zakoupíme hodnotné ceny.


   NEJBLIŽŠÍ SPORTOVNÍ AKCE: